ورود ثبت نام
 

شیوه کنترل تضاد منافع بین آرمان آتی و مشتریان


چنانچه بین منافع شرکت مشاور سرمایه­گذاری آرمان آتی، اشخاص وابسته و یا کارکنان شرکت و مشتریان تضادی بوجود بیاید؛ شرکت نسبت به افشا و کنترل آن برآمده و اولویت در این خصوص با منافع مشتری خواهد بود.

در ضمن در صورتیکه شرکت مشاور سرمایه­گذاری آرمان آتی یا کارکنان آن در خرید، فروش یا ارائه مشاوره در خصوص سهمی ذی­نفع باشند؛ گزارش آن­را افشا خواهند نمود.

به اطلاع می رساند شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی قرارداد بازاریابی با شرکت کارگزاری سهم آشنا و پارسنمودگر جهت معرفی مشتری و دریافت بخشی از کارمزد را دارد.

 
نشانی : تهران، خیابان ولیعصر، پایینتر از پارک ساعی، ساختمان سپهر ساعی، واحد 1401
تلفن : 88557577-9
info@arman-ati.comفکس:88704998